Ela Świtalska Kandydatka do Rady Dzielnicy/lista nr 4 poz. 7

Wypowiedzi Kandydatów i miejsce na pytania do nich

Ela Świtalska Kandydatka do Rady Dzielnicy/lista nr 4 poz. 7

Postprzez Elżbieta_Świtalska » czwartek, 4 listopada 2010, 09:47

Szanowni Państwo,

Zbliżają się wybory samorządowe w związku z tym, że postanowiłam kandydować do Rady Dzielnicy Białołęka, w okręgu 2 z listy nr 4 (Platforma Obywatelska), pozycja na liście nr 7, pragnę się Państwu przedstawić.
Mam 31 lat i od 2000 roku mieszkam w Warszawie. Na Białołękę sprowadziłam się sześć lat temu.

Kandyduję do Rady Dzielnicy Białołęka ponieważ:
:!: jestem przekonana, że sami musimy sobie pomóc egzekwując budowę parkingów przez developerów oraz budując nowe miejsca parkingowe na terenach gminnych. Jak wielki jest to problem dla Białołęki świadczą samochody zaparkowane na trawnikach, chodnikach i w innych nieprzystosowanych miejscach.
:!: moje przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe jest odpowiednio wysokie, by kompetentnie dbać o interesy mieszkańców.
:!: bo 70% radnych naszej dzielnicy to MĘŻCZYŹNI, a przecież KOBIETY stanowią 52% polskiego społeczeństwa. My kobiety widzimy często świat z zupełnie innej perspektywy, a to daje konstruktywność w działaniach wespół z mężczyznami.

Najważniejsze działania, które podjęłam w sprawie miejsc parkingowych i dróg znajdziecie Państwo na stronie http://www.elaswitalska.pl

Mój program wyborczy to:
Po pierwsze: doprowadzić do wybudowania nowych parkingów na terenach gminnych.
Po drugie: sprawdzać przestrzeganie planów zagospodarowania przestrzennego.
Po trzecie: wspierać projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.
Po czwarte: pozyskać fundusze na projekty społeczne dla dzieci i rodziców.
Po piąte: dążyć do zwiększenia sieci żłobków, przedszkoli i szkół.
Po szóste: zwiększyć środki finansowe na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci.
Po 7: rozwiązać problem parkowania pojazdów mieszkańców „Osiedla pod Dębami”.

Moje przygotowanie merytoryczne:
- Ukończyłam Uniwersytet Zielonogórski na Wydziale Pedagogiki.
- Ukończyłam studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA).
- Pracuję w strukturach samorządowych od 2009r., wcześniej przez 4 lata pracowałam w Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej.
- Społecznie pracowałam w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej.
- Udzielałam porad administracyjnych najstarszemu w Polsce Uniwersytetowi Trzeciego Wieku im.H.Szwarc w Warszawie.

Jeżeli będziecie chcieli mnie Państwo bliżej poznać, to zapraszam na wspominaną już stronę internetową. Tam także znajduje się link do mojego profilu w portalu społecznościowym Facebook. Z wielką przyjemnością spotkam się także z Państwem, by podyskutować o naszych problemach, by w przyszłości starać się je zrealizować.

Jeszcze raz zapraszam na moje strony:
http://www.elaswitalska.pl
http://www.elaswitalska.dorady.org

Elżbieta Barbara Świtalska
Kandydatka do Rady Dzielnicy Białolęka
lista nr 4 poz.7
Elżbieta_Świtalska
 
Posty: 7
Dołączył(a): czwartek, 4 listopada 2010, 08:43

Wspierać projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.

Postprzez Elżbieta_Świtalska » wtorek, 9 listopada 2010, 10:34

Kandydując do Rady Dzielnicy Białołęka chcę zająć się wspieraniem projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dlaczego to takie ważne?

Organizacje pozarządowe tworzone są często przez osoby, które maja wspólny problem związany z infrastrukturą, edukacją, chorobą lub po prostu wspólnie dzielą pasję. Specjaliś...ci wskazują, że największym potencjałem charakteryzują się małe organizacje znające swe środowisko, które z zaangażowaniem pracują na jego rzecz . Na Białołęce jest szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz środowisk lokalnych. To właśnie one, stanowią często pomost pomiędzy obywatelem i instytucjami i pozwalają lokalnej władzy najefektywniej działać na rzecz społeczności lokalnej, dlatego powinny być wspierane przez samorząd.

Znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwala na wsparcie trzeciego sektora w rozmaity sposób: konkursy na wspieranie i powierzanie zadań (art.13) , inicjatywy lokalnej (art.12), z pominięciem konkursu (art.19a) Istnieje również szereg form pozafinansowych np. zapraszanie organizacji do współpracy przy eventach w dzielnicy, udzielanie patronatów, promocja działań organizacji na stronie internetowej i gazecie urzędu dzielnicy, udostępnianie lokali, pomoc administracyjna, księgowa, prawna itp.

Dziś (w ramach kompetencji zawodowych) przedstawiam Radzie Miejskiej wypracowany z organizacjami pozarzadowymi program współpracy na 2011r. - http://www.wyszkow.pl/index.php?cmd=zaw ... kaz&id=146

Elżbieta Świtalska
Kandydatka do Rady Dzielnicy Białołęka
lista nr 4 poz. 7
http://www.elaswitalska.pl
Elżbieta_Świtalska
 
Posty: 7
Dołączył(a): czwartek, 4 listopada 2010, 08:43

Re: Ela Świtalska Kandydatka do Rady Dzielnicy/lista nr 4 poz. 7

Postprzez Elżbieta_Świtalska » piątek, 12 listopada 2010, 00:39

Jednym z punktów mojego programu wyborczego jest zwiększenie środków finansowych na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci.
Jak to zrealizować?
Nowa „Ustawa o sporcie” znosi pojęcie sportu kwalifikowanego i pozwala tym samym swobodniej niż dotychczas finansować sport przez samorządy.
W tym celu konieczne jest podjęcie stosownej uchwały wyznaczającej zakładany cel publiczny i tryb finansowania. Samorząd może przyznawać stypendia i nagrody za wyniki sportowe. Zajęcia sportowe także mogą być finansowane na podstawie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” m.in. w ramach konkursów dla III sektora.
Obecnie Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowanie w ramach zadania „Popularyzacja i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich” podzadania „Upowszechnianie aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki również może stanowić źródło finansowania zajęć sportowych w ramach poddziałania 9.1.2
Warto poszukiwać wielu możliwości, a powyżej przedstawiłam jedynie kilka przykładów.
Posiadam dużą wiedzę i doświadczenie w realizacji tych zadań. Jestem pracownikiem samorządowym i zagadnieniami środków finansowych na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci zajmuję się na co dzień.

Elżbieta Barbara Świtalska
Kandydatka do Rady Dzielnicy Białołęka
lista nr 4 poz. 7

www.elaswitalska.pl
Elżbieta_Świtalska
 
Posty: 7
Dołączył(a): czwartek, 4 listopada 2010, 08:43

Zwiększenie sieci żłobków, przedszkoli i szkół

Postprzez Elżbieta_Świtalska » wtorek, 16 listopada 2010, 13:24

W piątym punkcie programu wyborczego deklaruję dążenie do zwiększenia sieci żłobków, przedszkoli i szkół.
Ostatnia kadencja władz samorządowych przyniosła naszej dzielnicy szereg nowych i zmodernizowanych placówek oświatowych w tym pierwszy na Białołęce publiczny żłobek przy ul. Ksiażkowej. Dlatego, jeśli dzięki Państwa głosom zostanę radną, będę wspierać inwestycje zwiększające ilość miejsc dla dzieci w placówkach oświatowych.
Pomóc w tym zakresie może pozyskiwanie środków tzw. twardych z działania 7.2. Regionalnego Programu Operacyjnego oraz stworzenie programu wsparcia w zakładaniu "domowych" przedszkoli (dla kilkorga dzieci).
Elżbieta Barbara Świtalska
Kandydatka do Rady Dzielnicy Białołęka
lista nr 4 poz. 7
http://elaswitalska.pl
http://elaswitalska.dorady.org
Elżbieta_Świtalska
 
Posty: 7
Dołączył(a): czwartek, 4 listopada 2010, 08:43

Fundusze na projekty społeczne dla dzieci i rodziców

Postprzez Elżbieta_Świtalska » środa, 17 listopada 2010, 00:06

Pozyskanie funduszy na projekty społeczne dla dzieci i rodziców. Jak i na co?
Organizacje pozarządowe często realizują projekty społeczne i edukacyjne na rzecz dialogu międzypokoleniowego, integracji społeczności lokalnej, nauki (m.in. języków obcych) itp.
Samorządy wciąż w niedostateczny sposób współpracują z organizacjami w tym zakresie. Szereg projektów współ/finansowanych z funduszy unijnych może być skierowana do mieszkańców Białołęki.
Przykład: nauka języków obcych w oparciu o dialog międzypokoleniowy, gdzie rodzice uczęszczają na zajęcia w tym samym czasie co ich pociechy. Rodzic nie czeka na dziecko a sam doskonali swoje umiejętności, mają wspólne tematy rozmów związane z nauką, mobilizują się wzajemnie i budują pozytywne relacje.
Uważam, że konieczne jest powołanie koordynatora /pełnomocnika, który będzie łącznikiem pomiędzy organizacjami, a samorządem by skutecznie, wspólnie pozyskiwać środki na projekty przeznaczone dla mieszkańców Białołęki.

Elżbieta Barbara Świtalska
Kandydatka do Rady Dzielnicy Białołęka
lista nr 4 poz. 7
http://elaswitalska.pl
http://elaswitalska.dorady.org
Elżbieta_Świtalska
 
Posty: 7
Dołączył(a): czwartek, 4 listopada 2010, 08:43

Przestrzeganie planów zagospodarowania przestrzennego

Postprzez Elżbieta_Świtalska » czwartek, 18 listopada 2010, 23:19

Przestrzeganie planów zagospodarowania przestrzennego – uważam za jedną z najistotniejszych kwestii. Dlaczego?
Brak kontroli nad spójnością pomiędzy planem, a rzeczywistością powoduje powstawanie „potworków” takich jak wieżowiec w niskiej zabudowie, osiedle bez planów wjazdu/wyjazdu, brak miejsc parkingowych itp.
Przykładem może być Osiedle Dąbrówka Wiślana, czy Osiedle pod Dębami. W pierwszym przypadku łączna liczba miejsc parkingowych się zgadza, ale dostęp do nich, mieszkańców poszczególnych etapów budowy był najogólniej ujmując nie zawsze możliwy. W przypadku Osiedla pod Dębami nie dotrzymano nawet samej liczby miejsc parkingowych, a w miejscu planowanej drogi dojazdowej do osiedla generującego ruch na poziomie uzasadniającym stworzenie oddzielnych pasów do skrętu na osiedle wybudowano obiekt handlowy. Mieszkańcy Osiedla pod Dębami korzystają, zgodnie z projektem, z drogi tymczasowej, a do dyspozycji maja ok.400 miejsc parkingowych należących do pobliskiej galerii handlowej na ok. 1200 lokali mieszkalnych.
Kontrola jest niezbędna, bowiem w praktyce okazuje się, że w pozwoleniu jest co innego, a buduje się kolejny dramat ludzi, których skusił sprytny developer.

Elżbieta Barbara Świtalska
Kandydatka do Rady Dzielnicy Białołęka
lista nr 4 poz. 7
http://www.elaswitalska.pl
http://www.elaswitalska.dorady.org
Elżbieta_Świtalska
 
Posty: 7
Dołączył(a): czwartek, 4 listopada 2010, 08:43

Re: Ela Świtalska Kandydatka do Rady Dzielnicy/lista nr 4 poz. 7

Postprzez Mamma » środa, 8 grudnia 2010, 22:10

Pani Elżbieto,

proszę o interwencję w sprawie nieodśnieżonych chodników - Strumykowa dojście do szkoły, Botewa, Ćmielowska od osiedla Kamińskiego do samego skrzyżowania ze Światowida.
Mamma
 
Posty: 22
Dołączył(a): środa, 19 sierpnia 2009, 09:49

Re: Ela Świtalska Kandydatka do Rady Dzielnicy/lista nr 4 poz. 7

Postprzez Tom » środa, 19 stycznia 2011, 15:37

Jak wszyscy kandydaci, Pani Świtalska była chętna do udzielania się tylko w ramach kampanii, teraz już jej nie interesują sprawy mieszkańców... nihil novi...
Tom
 
Posty: 15
Dołączył(a): czwartek, 3 września 2009, 09:22


Powrót do Wybory Samorządowe 2010

Kto przegląda forum

Zidentyfikowani użytkownicy: Brak zalogowanych użytkowników

Ogłoszenie: do umieszczania informacji na stronach internetowych o swoim samorządzie gminnym zaprasza Centrum Informacyjne.

Białołęka to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy. Do 2002 roku była to administracyjnie gmina Białołęka, natomiast po przeprowadzonej reformie ustroju Warszawy zaczęła funkcjonować jako dzielnica Białołęka.
Jedną z najbardziej znanych części tej dzielnicy jest Tarchomin. Na jego terenie znajduje się urząd Białołęka. Ratusz Białołęka usytuowany jest przy głównej arterii dzielnicy - ulicy Modlińskiej.
Forum Białołęka to miejsce, w którym mieszkańcy wszystkich osiedli będących częścią dzielnicy mogą porozmawiać o interesujących ich sprawach. Każde osiedle jest tu mile widziane: Nowodwory, Tarchomin, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka, Choszczówka, Henryków i wszystkie inne, nawet najmniejsze osiedla białołęckie.
Do współredagowania treści na forum Białołęki zaproszone są także osoby związane z tym miejscem w inny sposób. Zapraszamy również przedsiębiorców do prezentowania swoich ofert, np. meble, warsztaty samochodowe, rehabilitacja, pracownie fotograficzne i inne.

cron